TR /EN

Asansör bakımı nasıl yapılmalı?

Anasayfa / Yazılar / Asansör bakımı nasıl yapılmalı?

Asansör bakımı nasıl yapılmalı?, Asansör bakımı nasıl olmalı? bu konuda sizleri aydınlatmak için yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

Asansör, belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden çok bir açı oluşturan raylar süresince hareket eden bir kabine sahip olup; kişilerin, kişilerin ve yüklerin, bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde yer alan yahut kabin içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş ise yalnızca yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibatı ifade ediyor. Peki asansör bakımı nasıl yapılmalı?

Asansör bakımı...


Asansör bakımı ile alakalı hükümler 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği içerisinde açıklanıyor:

Bakım

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik içerisindeki asansörlerin kullanılması anında, can ve mal güvenliğini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;

a) Asansörü monte eden yahut onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti zamanı süresince aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti zamanı içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden yahut onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.

b) Bina sorumlusu garanti zamanının bitiminden sonra asansörü monte eden yahut onun yetkili servisiyle yahut bir başka asansör monte eden yahut onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır.

c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi, montaj ve revizyon konuları hariç, yalnızca bakım ve servis konularını içerir.

ç) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl süreyle elde etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin yahut onun yetkili servisinin yahut bina sorumlusunun bu husustaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Bu sayede asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de alakalılara sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması maksadıyla değişik cihaz ve şifreleme metodlarıni kullanmış ise, alakalınin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır.

Asansör Bakımının kapsamı

MADDE 7 – (1) Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.

a) Bakım;

1) Yağlama ve temizlemeyi,

2) Kontrolleri,

3) Kurtarma çalışmalarını,

4) Ayarlama işlemlerini,

5) Kullanıma yahut yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı yahut değiştirilmesini,

kapsar.

b) Bakım;

1) Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin yahut güvenlik aksamının değiştirilmesini,

2) Asansörün yerinin değiştirilmesini,

3) Asansörün hız, taşıyabildiği yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiğinin değiştirilmesi de dahil modernizasyonunu,

4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını,

5) Asansör boşluğunun (kuyusunun) dış bölümlerinin temizlenmesini,

6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesini,
kapsamaz.

Bakımla alakalı diğer hususlar

MADDE 8 – (1) Bakımla alakalı diğer hususlar aşağıda açıklanmıştır.

a) Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri, yapılacak kontrollerde görevliler tarafından incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde yahut bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile alakalı yapılan bütün işlemler asansör bakım defterine işlenir. Bakım defterine işlenecek kayıtların bir nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir.

b) Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu Yönetmeliğe uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini sağlayacaktır. Bakım yapan şirketin yazılı ihtarına rağmen uygunsuzluk giderilmediği takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır.

c) Bakım işini üstlenen firma, bakım sözleşmesi imzalanması akabinde söz konusu asansör için geniş bir şekilde bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir.

ç) Bakım yapan firma, bakımını yaptığı asansörün durumu hakkında talep edilmesi halinde, alakalılere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.

d) Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun, iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda insana acil durumlarda kurtarma çalışması hakkında eğitim vermek zorundadır. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Bunun yanısıra kurtarma çalışmalarını içeren talimat, kurtarma çalışmasını yapacak olanların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, eğitim alan bireylerin değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesini sağlayacaktır.

e) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler, herhangi bir asansör monte eden tarafından yerine getirilmelidir.

f) Asansör bakımı yapılırken, yürürlükte yer alan bakım ile alakalı herkes tarafından bilinenlar dikkate alınmalıdır.

g) Bakım sözleşmelerinde bu Yönetmeliğe aykırı hususlar yer alamaz.

Asansör bakımı ne kadar sürede yapılmalı?

Asansör aylık bakımında Neler yapılır?

Asansör bakım ücreti

Asansör bakım onarım

Asansör bakım Onarım ve uygulamaları

Apartmanlarda asansör bakımı

ASANSÖR BAKIM FORMU örnekleri

Asansörlerin bakımı

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0533) 403 93 39

Copyright © 2020. Her Hakkı Saklıdır. Aylift Asansör. Gaziantep Web Tasarım
Top